inspektor

elektryczny

mgr inż. Paweł Balana

Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

12

lat
doświadczenia

471

Zrealizowanych projektów

113

zadowolonych kontrahentów

Buduj zgodnie z prawem budowlanym

Rozporządzenie Ministra Infstrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego obliguje powołanie osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadającym im uprawnieniom budowlanym. Doświadczenie w nadzorowaniu realizacji remontów, modernizacji, przebudowy lub budowy obiektów przemysłowych i budynkowych oraz doskonała znajomość procesu inwestycyjnego połączona z umiejętnością podejmowania decyzji na czas, nawet w przypadku niepełnej ilości danych to cechy, którymi charakteryzuje się inspektor nadzoru budowlanego.

mgr inż. Paweł Balana

Co mogę dla Ciebie zrobić?

Specjalista w zakresie

Wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski nad inwestycjami w zgodzie z obowiązującymi przepisami – szukam rozwiązań tańszych, bardziej niezawodnych i bezpiecznych.

Projektowanie i sprawdzanie projektów

Projektowanie i sprawdzanie projektów pracowni projektowych w zakresie branży elektrycznej, elektroenergetycznej i teletechnicznej.

Inspekcje dronem

Posiadam uprawnienia wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS. Latam zgodnie z przepisami oraz posiadam wymagane ubezpieczenia operatorów dronów.

O mnie

Od 2012 roku czynnie pracuję w branży. Moje doświadczenie to głównie projektowanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych, a także pełnienie funkcji asystenta kierownika robót elektrycznych i inspektora nadzoru.  

Od 2019 roku posiadam uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. 

Kontakt